Tổng Hợp Tất Cả Các Lệnh Cần Thiết Cho Blogspot

Đặng Tiến Sĩ Tác giả:
Xuất bản: Thứ Bảy, 17 tháng 2, 2018 -


Trong quá trình phát triển website trên nền Blogspot, các bạn cần biết 1 số biến sau được định nghĩa sẵn trong Template Blogspot để tiện lợi hơn trong việc thiết kế Template. Các bạn nên sử dụng tối đa các biến có sẵn, hạn chế dùng Javascript để cải thiện tốc độ load website hơn.
Các biến cần biết trong Blogspot
Nếu trong quá trình sử dụng, các bạn thấy còn thiếu những biến nào hay không hiểu thì để lại bình luận bên dưới để mình bổ sung hoặc giải đáp cho các bạn hiểu hơn.
Sau đây là bảng lệt kê các biến trong Blogspot, có 1 số biến chỉ có giá trị trong Page Type hay Widget, các bạn chú ý điểm này, nếu các bạn muốn sử dụng nó thì hãy thêm:

<tên lệnh/> ví dụ: <data:blog.title/>

Còn nếu là điều kiện if thì có 2 loại.

Loại 1: Nếu điều kiện đúng thì cho ra kết quả.

<b:if cond='data:blog.pageType == "index"'>
kết quả nếu đúng điều kiện
</b:if>

Loại 2: Nếu điều kiện đúng thì cho ra kết quả và ngược lại.

<b:if cond='data:blog.pageType == "index"'>
kết quả nếu đúng điều kiện
<b:else/>
kết quả nếu sai điều kiện
</b:if>

Site Data
data:blog.title
data:blog.pageType: values of "index", "item", "archive".
data:blog.url
data:blog.homepageUrl
data:blog.pageTitle
data:blog.encoding
data:blog.languageDirection
data:blog.feedLinks
data:blog.enabledCommentProfileImages
data:blog.blogId
data:blog.metaDescription
data:blog.canonicalHomepageUrl
data:blog.plusone
data:blog.isMobileRequest
Blog (Widget / Posts)
data:feedLinks
data:olderPageUrl
data:olderPageTitle
data:newerPageUrl
data:newerPageTitle
data:commentLabel
data:authorLabel
data:timestampLabel
data:postLabelsLabel
data:backlinksLabel
data:numPosts
data:posts
data:post.dateHeader
data:post.id
data:post.title
data:post.body
data:post.snippet
data:post.author
data:post.authorAboutMe
data:post.authorProfileUrl
data:post.authorPhoto.url
data:post.url
data:post.timestamp
data:post.allowComments
data:post.numComments
data:post.embedCommentForm
data:post.allowNewComments
data:post.commentPagingRequired
data:post.showBacklinks
data:post.numBacklinks
data:post.addCommentUrl
data:post.emailPostUrl
data:post.editUrl
data:post.feedLinks
data:post.isFirstPost
data:post.isDateStart
data:post.includeAd
data:post.createLinkLabel
data:post.createLinkUrl
data:post.commentSource
data:post.showThreadedComments
data:post.commentJso
data:post.commentMsgs
data:post.commentConfig
data:post.communityId
data:post.commentHtml
data:post.commentLabelFull
data:post.noNewCommentsText
data:post.iframeCommentSrc
data:post.addCommentOnclick
data:post.labels
data:label.name
data:label.url
data:label.isLast
data:post.comments
data:comment.id
data:comment.body
data:comment.timestamp
data:comment.author
data:comment.authorUrl
data:comment.deleteUrl
data:comment.isDeleted
data:comment.authorAvatarImage
BlogArchive
data:title
data:style
data:data
data:data.name
data:data.post-count
data:data.url
data:data.data (recursive array)
data:data.posts
data:post.title
data:post.url
HTML / Text
data:title
data:content
Label
data:title
data:display
data:showFreqNumbers
data:labels
data:label.name
data:label.count
data:label.url
data:label.cssSize
BloggerButton
data:fullButton
Image
data:title
data:sourceUrl
data:width
data:height
data:caption
Stats
data:title
data:showSparkLine
data:showGraphicalCounter
data:showText
BlogList
data:title
data:items
data:item.blogUrl
data:item.displayStyle
data:item.blogTitle
data:item.blogIconUrl
data:item.showIcon
data:item.showItemThumbnail
data:item.itemTitle
data:item.itemUrl
data:item.itemThumbnail
data:item.itemThumbnail.height
data:item.itemThumbnail.width
data:item.itemThumbnail.url
PageList
data:title
data:links
data:link.title
data:link.href
data:link.isCurrentPage
LinkList
data:title
data:links
data:link.name
data:link.target
TextList
data:title
data:items
data:item
PlusFollowers
data:title
data:height
data:width
data:theme
data:profileUrl
PlusBadge
data:title
data:showCoverPhoto
data:layout
data:width
data:height
data:theme
data:showTagLine
data:badgeType
data:profileUrl
PlusOne
data:annotation
data:size
Translate
data:title
data:pageLanguage
data:layout
Profile
data:title
data:userUrl
data:location
data:aboutme
data:displayname
data:photo
data:photo.url
data:photo.width
data:photo.height
data:photo.alt
data:team
data:authors
data:author.displayname
data:author.userURL
PopularPosts
data:title
data:showThumbnails
data:showSnippets
data:thumbnailSize
data:posts
data:post.href
data:post.title
data:post.snippet
data:post.thumbnail
Code Template hiện thị tất cả các biến Blogspot: Tải về

Thích
Bình luận

Bài Viết Có Thể Xem

THÔNG BÁO

Biên tập nội dung: Đặng Tiến Sĩ
Sĩ Ben IT Blogger giữ bản quyền nội dung trên website này
Chỉ được phát hành lại nội dung khi có sự đồng ý của chủ sở hữu
Mọi thư từ góp ý vui lòng gửi về địa chỉ dangtiensi.vn@gmail.com

Đóng Liên hệ