Hướng Dẫn Tắt Khiên Bảo Vệ Ảnh Đại Diện Facebook Việt Nam

Hiện nay chúng ta sử dụng được tính năng khiên bảo vệ đại diện facebook, nhưng sao tắt được, sau đây mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách tắt "Khiên bảo vệ đại diện". Làm như sau.


Bước 1: đăng nhập vào App Facebook trên điện thoại rồi vào trang cá nhân rồi chọn chỗ ảnh đại diện "Chỉnh sửa" như hình dưới.


Bước 2: chọn vào "Tắt Bảo Vệ Ảnh Đại Diện" như hình dưới.


Bước 3: chọn vào "" như hình dưới.


Chúc các bạn thành công nhé !