API Check Email Ẩn Bạn Bè Bằng Access Token

Đặng Tiến Sĩ Tác giả:
Xuất bản: Chủ Nhật, 3 tháng 6, 2018 -


Để check email ẩn của bạn bè thì các bạn lấy token, ở các site nào củng được, rồi dán vào đoạn MyToken sau:

https://graph.facebook.com/fql?q=SELECT%20uid,%20email%20FROM%20user%20WHERE%20uid%20IN%20(%20SELECT%20uid2%20FROM%20friend%20WHERE%20uid1%20=%20me()%20)%20ORDER%20BY%20rand()%20limit%205000&access_token=MyToken

Loại Email:

Thích
Bình luận
Sắp xếp theo

Bài Viết Có Thể Xem

THÔNG BÁO

Biên tập nội dung: Đặng Tiến Sĩ
Sĩ Ben IT Blogger giữ bản quyền nội dung trên website này
Chỉ được phát hành lại nội dung khi có sự đồng ý của chủ sở hữu
Mọi thư từ góp ý vui lòng gửi về địa chỉ dangtiensi.vn@gmail.com

Đóng Liên hệ