Hiệu Ứng Tuyết Rơi Cho Blogspot Giảm Lag Cực Chất

Đặng Tiến Sĩ Tác giả:
Xuất bản: Thứ Năm, 29 tháng 11, 2018 -

Chào các bạn đã đến với Blog Sĩ Ben IT của mình. Nhân dịp có đoạn Snow js cực ngon dành cho Blogspot, giảm lag mình sẽ Share cho mọi người. Thì cái hiệu ứng này rất đẹp, đem lại cảm giác đẹp đẽ khi vào Blogspot của mình.Cách dùng: đặt sau thẻ </body>


<!-- Snow -->
<style>
#snowflakeContainer{position:absolute;left:0px;top:0px;}
.snowflake{padding-left:15px;font-size:14px;line-height:24px;position:fixed;color: #FFFFFF;user-select:none;z-index:1000;-moz-user-select:none;-ms-user-select:none;-khtml-user-select:none;-webkit-user-select:none;-webkit-touch-callout:none;}
.snowflake:hover {cursor:default}
</style>
<div id='snowflakeContainer'>
<p class='snowflake'>&#8226;</p>
</div>
<script>
//<![CDATA[
// The star of every good animation
var requestAnimationFrame = window.requestAnimationFrame || 
              window.mozRequestAnimationFrame || 
              window.webkitRequestAnimationFrame ||
              window.msRequestAnimationFrame;

var transforms = ["transform", 
         "msTransform", 
         "webkitTransform", 
         "mozTransform", 
         "oTransform"];
          
var transformProperty = getSupportedPropertyName(transforms);

// Array to store our Snowflake objects
var snowflakes = [];

// Global variables to store our browser's window size
var browserWidth;
var browserHeight;

// Specify the number of snowflakes you want visible
var numberOfSnowflakes = 20;

// Flag to reset the position of the snowflakes
var resetPosition = false;

//
// It all starts here...
//
function setup() {
 window.addEventListener("DOMContentLoaded", generateSnowflakes, false);
 window.addEventListener("resize", setResetFlag, false);
}
setup();

//
// Vendor prefix management
//
function getSupportedPropertyName(properties) {
  for (var i = 0; i < properties.length; i++) {
    if (typeof document.body.style[properties[i]] != "undefined") {
      return properties[i];
    }
  }
  return null;
}

//
// Constructor for our Snowflake object
//
function Snowflake(element, radius, speed, xPos, yPos) {

 // set initial snowflake properties
  this.element = element;
  this.radius = radius;
  this.speed = speed;
  this.xPos = xPos;
  this.yPos = yPos;
 
 // declare variables used for snowflake's motion
  this.counter = 0;
  this.sign = Math.random() < 0.5 ? 1 : -1;
 
 // setting an initial opacity and size for our snowflake
  this.element.style.opacity = .5 + Math.random();
  this.element.style.fontSize = 6 + Math.random() * 20 + "px";
}

//
// The function responsible for actually moving our snowflake
//
Snowflake.prototype.update = function () {

 // using some trigonometry to determine our x and y position
  this.counter += this.speed / 5000;
  this.xPos += this.sign * this.speed * Math.cos(this.counter) / 40;
  this.yPos += Math.sin(this.counter) / 40 + this.speed / 30;

 // setting our snowflake's position
  setTranslate3DTransform(this.element, Math.round(this.xPos), Math.round(this.yPos));
  
  // if snowflake goes below the browser window, move it back to the top
  if (this.yPos > browserHeight) {
   this.yPos = -50;
  }
}

//
// A performant way to set your snowflake's position
//
function setTranslate3DTransform(element, xPosition, yPosition) {
 var val = "translate3d(" + xPosition + "px, " + yPosition + "px" + ", 0)";
  element.style[transformProperty] = val;
}

//
// The function responsible for creating the snowflake
//
function generateSnowflakes() {
 
 // get our snowflake element from the DOM and store it
  var originalSnowflake = document.querySelector(".snowflake");
  
  // access our snowflake element's parent container
  var snowflakeContainer = originalSnowflake.parentNode;
  
  // get our browser's size
 browserWidth = document.documentElement.clientWidth;
  browserHeight = document.documentElement.clientHeight;
     
  // create each individual snowflake
  for (var i = 0; i < numberOfSnowflakes; i++) {
  
   // clone our original snowflake and add it to snowflakeContainer
    var snowflakeCopy = originalSnowflake.cloneNode(true);
    snowflakeContainer.appendChild(snowflakeCopy);

 // set our snowflake's initial position and related properties
    var initialXPos = getPosition(50, browserWidth);
    var initialYPos = getPosition(50, browserHeight);
    var speed = 5+Math.random()*40;
    var radius = 4+Math.random()*10;
    
    // create our Snowflake object
    var snowflakeObject = new Snowflake(snowflakeCopy, 
         radius, 
         speed, 
         initialXPos, 
         initialYPos);
    snowflakes.push(snowflakeObject);
  }
  
  // remove the original snowflake because we no longer need it visible
 snowflakeContainer.removeChild(originalSnowflake);
 
 // call the moveSnowflakes function every 30 milliseconds
  moveSnowflakes();
}

//
// Responsible for moving each snowflake by calling its update function
//
function moveSnowflakes() {
  for (var i = 0; i < snowflakes.length; i++) {
    var snowflake = snowflakes[i];
    snowflake.update();
  }
  
 // Reset the position of all the snowflakes to a new value
  if (resetPosition) {
   browserWidth = document.documentElement.clientWidth;
   browserHeight = document.documentElement.clientHeight; 
   
 for (var i = 0; i < snowflakes.length; i++) {
     var snowflake = snowflakes[i];
     
     snowflake.xPos = getPosition(50, browserWidth);
     snowflake.yPos = getPosition(50, browserHeight);
   }
   
   resetPosition = false;
  }
  
  requestAnimationFrame(moveSnowflakes);
}

//
// This function returns a number between (maximum - offset) and (maximum + offset)
//
function getPosition(offset, size) {
 return Math.round(-1*offset + Math.random() * (size+2*offset));
}

//
// Trigger a reset of all the snowflakes' positions
//
function setResetFlag(e) {
 resetPosition = true;
}
//]]>
</script>

Chúc các bạn thành công. Nhớ ủng hộ blog mình thường xuyên để mình có động lực đăng nhiều bài hay nhé.

Thích
Bình luậnKhông có nhận xét nào. bạn hãy là người đầu tiên.


Bài Viết Có Thể Xem

THÔNG BÁO

Biên tập nội dung: Đặng Tiến Sĩ
Sĩ Ben IT Blogger giữ bản quyền nội dung trên website này
Chỉ được phát hành lại nội dung khi có sự đồng ý của chủ sở hữu
Mọi thư từ góp ý vui lòng gửi về địa chỉ dangtiensi.vn@gmail.com

Đóng Liên hệ