Share Code Tạo Watermark Images In Logo Trực Tiếp Bằng URL

Đặng Tiến Sĩ Tác giả:
Xuất bản: Thứ Tư, 7 tháng 11, 2018 -

Anh em nào làm website đăng ảnh nhiều thì sài cái này để tạo bản quyền ảnh cho riêng mình.


Và dưới đây là đoạn php đó, các anh em chỉ việc tạo 1 file.php rồi trỏ url ảnh vào như này:
/file.php?img= link ảnh cần in logo lên.
<?php
if($_GET['img']){$logo = 'https://i.imgur.com/uwPqGgH.png'; //link logo phải có đuôi là .png nhé
$img = $_GET['img'];
//$image = imagecreatefromjpeg($img);
$source = getimagesize($img);
$source_mime = $source['mime'];
if($source_mime == "image/png"){
$image = imagecreatefrompng($img);
}else if($source_mime == "image/jpeg"){
$image = imagecreatefromjpeg($img);
}else if($source_mime == "image/gif"){
$image = imagecreatefromgif($img);
}
$logoImage = imagecreatefrompng("$logo");
imagealphablending($logoImage, true);
$imageWidth=imagesx($image);
$imageHeight=imagesy($image);
$logoWidth=imagesx($logoImage);
$logoHeight=imagesy($logoImage);
if($imageWidth > $logoWidth && $imageHeight > $logoHeight){
imagecopy($image, $logoImage, ($imageWidth-$logoWidth)/1, ($imageHeight-$logoHeight), 0, 0, $logoWidth, $logoHeight);
}
header("Content-type: image/png");
imagePng($image);
imageDestroy($image);
imageDestroy($imageLogo);
}else{
echo 'welcome to siben';
}
?>
Chúc anh em thành công

Thích
Bình luậnKhông có nhận xét nào. bạn hãy là người đầu tiên.


Bài Viết Có Thể Xem

THÔNG BÁO

Biên tập nội dung: Đặng Tiến Sĩ
Sĩ Ben IT Blogger giữ bản quyền nội dung trên website này
Chỉ được phát hành lại nội dung khi có sự đồng ý của chủ sở hữu
Mọi thư từ góp ý vui lòng gửi về địa chỉ dangtiensi.vn@gmail.com

Đóng Liên hệ