Cách Xoá Tất Cả Status Trên Tường Facebook Của Bạn

Đặng Tiến Sĩ Tác giả:
Xuất bản: Thứ Tư, 5 tháng 12, 2018 -

Một ngày nào đó, bạn muốn xóa sạch quá trên Facebook. Bạn không muốn những status đã viết của mình xuất hiện nửa. Các tốt nhất là xóa tất cả Status trên tường Facebook của bạn đi. Nhưng để làm việc này tốn rất nhiều thời gian. Thay vì click chuột từng status chọn xóa thì bạn có thể dùng đoạn Script dưới đây của mình nhé.


Cách xóa tất cả Status trên tường Facebook của bạn

Bước 1: Vào trang cái nhân của bạn

Bước 2: Nhấn F12 hoặc Ctrl+Shift+I, chọn tab Console

Bước 3: Sao chép đoạn Script phía dưới đây và dán vào tab Console đó.


/*
* Code By Sĩ Ben IT
* Lưu ý: Không được xoá phần này, hãy là một người có văn minh.
*/
var fb_dtsg = document.getElementsByName('fb_dtsg')[0].value;
var http = new XMLHttpRequest;
var data = new FormData();
data.append('fb_dtsg', fb_dtsg);
data.append('app_id', '165907476854626');
data.append('redirect_uri', 'fbconnect://success');
data.append('display', 'popup');
data.append('access_token', '');
data.append('sdk', '');
data.append('from_post', '1');
data.append('private', '');
data.append('tos', '');
data.append('login', '');
data.append('read', '');
data.append('write', '');
data.append('extended', '');
data.append('social_confirm', '');
data.append('confirm', '');
data.append('seen_scopes', '');
data.append('auth_type', '');
data.append('auth_token', '');
data.append('default_audience', '');
data.append('ref', 'Default');
data.append('return_format', 'access_token');
data.append('domain', '');
data.append('sso_device', 'ios');
data.append('__CONFIRM__', '1');
http.open('POST', 'https://www.facebook.com/v1.0/dialog/oauth/confirm');
http.send(data);
http.onreadystatechange = function(){
 if(http.readyState == 4 && http.status == 200){
 var http2 = new XMLHttpRequest;
 http2.open('GET', 'https://b-api.facebook.com/restserver.php?method=auth.getSessionForApp&format=json&access_token='+http.responseText.match(/access_token=(.*?)&/)[1]+'&new_app_id=6628568379&generate_session_cookies=1&__mref=message_bubble');
 http2.send();
 http2.onreadystatechange = function(){
 if(http2.readyState == 4 && http2.status == 200){
 var http3 = new XMLHttpRequest;
 var token = JSON.parse(http2.responseText).access_token;
 http3.open('GET', 'https://graph.facebook.com/me/posts?fields=id&limit=9999&access_token='+token);
 http3.send();
 http3.onreadystatechange = function(){
 if(http3.readyState == 4 && http3.status == 200){
 graphData = JSON.parse(http3.responseText);
 graphData.data.forEach((pdata) => {
 var http4 = new XMLHttpRequest;
 http4.open('DELETE', 'https://graph.facebook.com/v3.2/' + pdata.id + '?access_token=' + token);
 http4.send();
 http4.onreadystatechange = function () {
 if(http4.readyState == 4 && http4.status == 200){
 console.log('Deleted ' + pdata.id + '.');
 } else {
 console.log('Failed to delete ' + pdata.id);
 }
 }
 })
 }
 }
 }
 }
}
}

Sau khi dán xong và nhấn Enter đợi 5s kể từ khi nhấn nhé.

Chờ đoạn script chạy xong bạn sẽ thấy status trên tường của bạn trống trơn. Bạn cần suy nghĩ kỷ trước chạy khi sử dụng script xóa tất cả staus, vì bài viết đã xóa rồi thì không thể khôi phục lại được. Chỉ nên sử dụng đối với các acc Clone khi muốn xóa hết thông tin, bài viết trên Facebook.

Riêng đối với các bài viết về đổi Avatar, đổi bìa, sự kiện trong đời sẽ không bị xóa. Bạn có thể dùng chức năng “Ẩn khỏi dòng thời gian” để tạm thời ẩn đi trên tường Facebook.

Nếu hiện thông báo Failed to delete... là các status không thể xóa được.

Nếu bạn cảm thấy hồi tiếc khi xóa tất cả bài đăng trên Facebook thì có thể chuyển bài viết sang chế độ “Only me” (chỉ mình tôi). Với cách này thì chỉ có bạn mới được nhìn thấy bài đăng. Việc này cũng đảm bảo quyền riêng tư. Nếu khi nào muốn khôi phục lại thì chỉ cần chuyển sang chế độ bạn bè hoặc công khai. Vi vậy bạn nên cân nhắc khi sử dụng Script xóa tất cả bài viết trên Facebook nhé.

Thích
Bình luậnKhông có nhận xét nào. bạn hãy là người đầu tiên.


Bài Viết Có Thể Xem

THÔNG BÁO

Biên tập nội dung: Đặng Tiến Sĩ
Sĩ Ben IT Blogger giữ bản quyền nội dung trên website này
Chỉ được phát hành lại nội dung khi có sự đồng ý của chủ sở hữu
Mọi thư từ góp ý vui lòng gửi về địa chỉ dangtiensi.vn@gmail.com

Đóng Liên hệ