Cách Xem Người Đã Hỏi ẩn Danh Trên Profoundly Facebook

Trong mấy ngày hôm nay có trào lưu về ứng dụng Profoudly, cho phép người dùng Facebook khác có thể hỏi bất kì câu hỏi cho bạn dưới hai chế độ là ẩn danh và không ẩn danh. Nhưng thật sự có thể ẩn danh không ? sau đây là những gì mình biết đây :D


Thật chất thì Profoundly vẫn làm lộ thông tin về những câu hỏi ẩn danh. Do một số Requests data lộ ra khi người dùng sử dụng. Và sau đây là một Extension do bên J2team phát triển, giúp bạn có thể đọc được những câu hỏi ẩn danh. Và có thể đọc luôn của tất cả bạn bè của bạn.

Extension Defoundly


Pass giải nén: J2TEAM

Video hướng dẫn