Share Code Simsimi Rep Inbox Cho Profile Mới Nhất 2019

Đặng Tiến Sĩ Tác giả:
Xuất bản: Thứ Hai, 8 tháng 4, 2019 -

Chào mọi người, thì Code về Simsimi thì củng có nhiều người viết rồi. Ở đây mình viết dưới dạng Php và dùng một số Api mới từ Facebook. Thì Code này khá đơn giãn và dùng nhanh chỉ cần kẹp Token và ID Facebook vào thôi. Rồi treo Cron hoặc dùng VPS treo tab nó.

Code Rep Inbox Simsimi, Share Code Rep Tin Nhắn, Share Code Trả Lời Tin Nhắn, Share Code Simsimi Rep Inbox Cho Profile Mới Nhất 2019, Api Simsimi Mới Nhất 2019

Các bước thực hiện


Bước đầu tiên cần phải có đó chính là một cái Hosting để chạy và treo Cron cái này lên mạng tìm hiểu và mua hay tạo Free một con Hosting nhé.
Tiếp đó tạo một file PHP tên gì củng được và dán đoạn code dưới đây vào:
<?php
header("Content-Type: application/json");
header('Access-Control-Allow-Origin: *');
set_time_limit(0);
/*
Code By Sĩ Ben
Blog: https://www.siblog.net
=> Vui lòng không xóa dòng này ! hãy tôn trọng người viết.
*/
$id_profile = 1536501797; //ID của nick cần cài sim
$token = ''; //Token của nick cần cài sim
$limit = 1; //Chỉ check 5 người nhắn tin đầu tiên trong messenger
$soluong = 5; //Chỉ đọc tối đa 5 tin nhắn của người khác gữi cho mình
$graph = json_decode(file_get_contents('https://graph.facebook.com/v3.2/me/threads?fields=id,link&limit='.$limit.'&access_token='.$token), true);
for($a=0;$a<count($graph['data']);$a++){
$id_cangui = $graph['data'][$a]['link'];
$siben = array("/messages/t/", "/");
$sibendz = str_replace($siben,"",$id_cangui);
$id_mess = $graph['data'][$a]['id'];
$message = json_decode(file_get_contents('https://graph.facebook.com/'.$id_mess.'/messages?fields=from,to,message,id&limit='.$soluong.'&access_token='.$token), true);
for($b=0;$b<count($message['data']);$b++){
  $check = $message['data'][$b]['from']['id'];
  $id_nguoigui = $message['data'][$b]['from']['id'];
  if($check != $id_profile){
  $message_nguoigui = $message['data'][$b]['message'];
  //api simsimi có thể thay đổi nhé
  $apisim = json_decode(file_get_contents('http://fb.siblog.net/api/simsimi.php?key=sibendz&text='.urlencode($message_nguoigui)), true);
  $text = $apisim['messages'][0]['text'];
  if(!$text){
  $text = 'Tôi không hiểu bạn đang nói gì !';
  }
  $text .= "\nBot #simsimi - Sĩ Ben";
  //api gữi tin nhắn của Facebook
  SendCode($sibendz,urlencode($text),$token);
  echo "đã gữi: ".$sibendz."\n";
  }else{
  echo "false\n";
  break;
  }
}
}
function SendCode($idfb,$message,$token){
$app = app($token);
$appid = $app['id'];
$cookie = get_cookie('https://api.facebook.com/method/auth.getSessionforApp?access_token='.$token.'&format=json&new_app_id='.$appid.'&generate_session_cookies=1');
if($idfb && $message && $cookie && $token){
$url = curl("https://mbasic.facebook.com/messages/read/?fbid=".$idfb,$cookie);
if(preg_match('#name="jazoest" value="(.+?)"#is',$url, $_siben))
  {
    $jazoest = $_siben[1];
  }
if(preg_match('#name="fb_dtsg" value="(.+?)"#is',$url, $_siben))
  {
    $fb_dtsg = $_siben[1];
  }
if(preg_match('#name="tids" value="(.+?)"#is',$url, $_siben))
  {
    $tids = $_siben[1];
  }
if(preg_match('#name="csid" value="(.+?)"#is',$url, $_siben))
  {
    $csid = $_siben[1];
  }
$test = post_data("https://mbasic.facebook.com/messages/send/?icm=1&refid=12","fb_dtsg=".$fb_dtsg."&jazoest=".$jazoest."&body=".$message."&send=G%E1%BB%ADi&tids=".$tids."&wwwupp=C3&ids%5B".$idfb."%5D=".$idfb."&referrer=&ctype=&cver=legacy&csid=".$csid,$cookie);
}else{
die('xảy ra lỗi.');
}
}
function app($a = NULL){
 if($a){
 $result = file_get_contents('https://graph.facebook.com/app?access_token='.$a);
 return json_decode($result, true);
 }
 else return false;
   }
function get_cookie($a){
 $cookie_nguon = file_get_contents($a);
 $c_user = tach($cookie_nguon, 'c_user","value":"', '"');
 $datr = tach($cookie_nguon, 'datr","value":"', '"');
 $fr = tach($cookie_nguon, '"fr","value":"', '"');
 $xs = tach($cookie_nguon, '"xs","value":"', '"');
 $cookie = 'c_user='.$c_user.'; xs='.$xs.'; fr='.$fr.'; datr='.$datr.'';
 return $cookie;
 }
function tach($noidung, $start, $stop) {
 $bd = strpos($noidung, $start);
 $tru = strlen($start);
 $bd = $bd + $tru;
 $noidungg = substr($noidung, $bd);
 $kt = strpos($noidungg, $stop);
 $content = substr($noidungg, 0, $kt);
 return $content;
 }
function post_data($site,$data,$cookie){
  $datapost = curl_init();
  $headers = array("Expect:");
  curl_setopt($datapost, CURLOPT_URL, $site);
  curl_setopt($datapost, CURLOPT_TIMEOUT, 40000);
  curl_setopt($datapost, CURLOPT_HEADER, TRUE);
  curl_setopt($datapost, CURLOPT_HTTPHEADER, $headers);
  curl_setopt($datapost, CURLOPT_USERAGENT, 'Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/37.0.2062.124 Safari/537.36');
  curl_setopt($datapost, CURLOPT_POST, TRUE);
  curl_setopt($datapost, CURLOPT_POSTFIELDS, $data);
  curl_setopt($datapost, CURLOPT_COOKIE,$cookie);
  ob_start();
  return curl_exec($datapost);
  ob_end_clean();
  curl_close ($datapost);
  unset($datapost); 
}
function curl($url,$cookie)
{
  $ch = @curl_init();
  curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, $url);
  $head[] = "Connection: keep-alive";
  $head[] = "Keep-Alive: 300";
  $head[] = "Accept-Charset: ISO-8859-1,utf-8;q=0.7,*;q=0.7";
  $head[] = "Accept-Language: en-us,en;q=0.5";
  curl_setopt($ch, CURLOPT_USERAGENT, 'Opera/9.80 (Windows NT 6.0) Presto/2.12.388 Version/12.14');
  curl_setopt($ch, CURLOPT_ENCODING, '');
  curl_setopt($ch, CURLOPT_COOKIE, $cookie);
  curl_setopt($ch, CURLOPT_HTTPHEADER, $head);
  curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, 1);
  curl_setopt($ch, CURLOPT_SSL_VERIFYHOST, FALSE);
  curl_setopt($ch, CURLOPT_SSL_VERIFYPEER, FALSE);
  curl_setopt($ch, CURLOPT_TIMEOUT, 60);
  curl_setopt($ch, CURLOPT_CONNECTTIMEOUT, 60);
  curl_setopt($ch, CURLOPT_FOLLOWLOCATION, TRUE);
  curl_setopt($ch, CURLOPT_HTTPHEADER, array(
    'Expect:'
  ));
  $page = curl_exec($ch);
  curl_close($ch);
  return $page;
}
?>

Sau đó chỉnh sửa lại code một tí rồi chạy file này nhé.

Lời kết


Chúc các bạn một ngày vui vẻ. Nếu Reup lại code nhớ ghi nguồn nhé.

Thích
Bình luận
Sắp xếp theo

 1. a có thể nói rõ hơn được k ạ :((

  Trả lờiXóa
 2. được thì hướng dẫn cron các thứ i anh .-. em còn hơi mơ màng ba cái dụ đó

  Trả lờiXóa
 3. làm sao cho nó reply nhiều người đc hả ad?

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. $limit = 3;
   $soluong = 1;
   sửa nha này là nó rep đc 3 người đúng ko ad? Có bị spam tin nhắn ko ad nhỉ?

   Xóa
  2. đọc 3 người nhắn tin đầu tiên trong mess, và chỉ đọc một tin nhắn đầu tiên của từng người ! và không spam nhé.

   Xóa
 4. host của mình ko cho chạy file_get_contents . giờ dùng hàm curl nhưng mà nó ko chạy . please help me :((

  Trả lờiXóa
 5. Đặt liên kết giúp mình được không!
  link: www.nguyentuanblog.xyz
  Tên: Nguyễn Tuấn Blog
  Mô tả: Blog chia sẻ thủ thuật, tài liệu IT

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Đặt liên kết lên blog của bạn trước nhé. rồi vào link này https://www.siblog.net/2018/05/addlink.html cmt phía dưới ! trong vòng 24h mình sẽ đặt liên kết

   Xóa
 6. api hết dùng được rồi phải không bạn, response khi trả về đều là
  {'messages': [{'text': 'Vui lòng nhập câu hỏi để hỏi sim nhá'}]}

  mình code trên python, cảm ơn bạn
  word = ' '.join(msg)
  api = "https://fb.siblog.net/api/simsimi.php?key=sibendz"
  response = requests.get(api, params=[("text", word)]).json()
  print(response)

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. yes ! api hiện tại die rồi ! mình sẽ fix nếu có thể nhá :")))

   Xóa

Bài Viết Có Thể Xem

THÔNG BÁO

Biên tập nội dung: Đặng Tiến Sĩ
Sĩ Ben IT Blogger giữ bản quyền nội dung trên website này
Chỉ được phát hành lại nội dung khi có sự đồng ý của chủ sở hữu
Mọi thư từ góp ý vui lòng gửi về địa chỉ dangtiensi.vn@gmail.com

Đóng Liên hệ