Tạo Hiệu Ứng Heart Nhiều Màu Khi Click Chuột Cực Đẹp Cho Blogspot

Đặng Tiến Sĩ Tác giả:
Xuất bản: Thứ Tư, 24 tháng 4, 2019 -

Xin chào mọi người, mình là Sĩ Ben hôm nay mình chia sẻ một Script hiệu ứng chuột cực đẹp mà mình đang sài được lấy từ vài Blog khác. Nhưng mình củng không chắc là ai đã viết nó nhưng đẹp vl ra đấy :D hình như là của Blog toishare hay còn gọi là bình kul to ! để khỏi vòng vo thì mình chia sẻ Script luôn nhé.

Hiệu Ứng Nháy Chuột, Click Chuột Hiện Thị Trái Tim Nhiều Màu, Tạo Hiệu Ứng Heart Nhiều Màu Khi Click Chuột Cực Đẹp Cho Blogspot

Các bước thực hiện


Truy cập vào Blog/Website dán đoạn Script dưới đây lên trên thẻ đóng </body>
<script type='text/javascript'>
//<![CDATA[
! function(e, t, a) {
  function n() {
    c(".heart{width: 10px;height: 10px;position: fixed;background: #f00;transform: rotate(45deg);-webkit-transform: rotate(45deg);-moz-transform: rotate(45deg);}.heart:after,.heart:before{content: '';width: inherit;height: inherit;background: inherit;border-radius: 50%;-webkit-border-radius: 50%;-moz-border-radius: 50%;position: fixed;}.heart:after{top: -5px;}.heart:before{left: -5px;}"), o(), r()
  }

  function r() {
    for (var e = 0; e < d.length; e++) d[e].alpha <= 0 ? (t.body.removeChild(d[e].el), d.splice(e, 1)) : (d[e].y--, d[e].scale += .004, d[e].alpha -= .013, d[e].el.style.cssText = "left:" + d[e].x + "px;top:" + d[e].y + "px;opacity:" + d[e].alpha + ";transform:scale(" + d[e].scale + "," + d[e].scale + ") rotate(45deg);background:" + d[e].color + ";z-index:99999");
    requestAnimationFrame(r)
  }

  function o() {
    var t = "function" == typeof e.onclick && e.onclick;
    e.onclick = function(e) {
      t && t(), i(e)
    }
  }

  function i(e) {
    var a = t.createElement("div");
    a.className = "heart", d.push({
      el: a,
      x: e.clientX - 5,
      y: e.clientY - 5,
      scale: 1,
      alpha: 1,
      color: s()
    }), t.body.appendChild(a)
  }

  function c(e) {
    var a = t.createElement("style");
    a.type = "text/css";
    try {
      a.appendChild(t.createTextNode(e))
    } catch (t) {
      a.styleSheet.cssText = e
    }
    t.getElementsByTagName("head")[0].appendChild(a)
  }

  function s() {
    return "rgb(" + ~~(255 * Math.random()) + "," + ~~(255 * Math.random()) + "," + ~~(255 * Math.random()) + ")"
  }
  var d = [];
  e.requestAnimationFrame = function() {
    return e.requestAnimationFrame || e.webkitRequestAnimationFrame || e.mozRequestAnimationFrame || e.oRequestAnimationFrame || e.msRequestAnimationFrame || function(e) {
      setTimeout(e, 1e3 / 60)
    }
  }(), n()
}(window, document);
//]]>
</script>

Sau khi dán xong lưu lại Template hoặc Website lại để tận hưởng thành cmn quả nhé.

Lời kết


Chúc các bạn có một ngày vui vẻ nhé.

Thích
Bình luận

Bài Viết Có Thể Xem

THÔNG BÁO

Biên tập nội dung: Đặng Tiến Sĩ
Sĩ Ben IT Blogger giữ bản quyền nội dung trên website này
Chỉ được phát hành lại nội dung khi có sự đồng ý của chủ sở hữu
Mọi thư từ góp ý vui lòng gửi về địa chỉ dangtiensi.vn@gmail.com

Đóng Liên hệ