Cách Xem Lại Mật Khẩu Wifi Đã Lưu Trên Window 10

Hiện tại thì có rất nhiều máy tính điều cài Window 10, thì hôm nay mình sẽ chỉ cho mọi người một thủ thuật nhỏ để xem lại pass Wifi mình đã truy cập nha.

Cách Xem Lại Mật Khẩu Wifi Đã Lưu Trên Window 10, Cách Xem Pass Wifi Đã Lưu Trong Máy, Xem Pass Wifi, Password Wifi, Hack Wifi, Lấy Pass Wifi

Các bước như sau


Chọn vào mục tìm kiếm của Window 10 dưới thành Taskbar rồi nhập tìm kiếm "powershell" rồi chọn vào "Window PowerShell" như hình dưới nhé.

Cách Xem Lại Mật Khẩu Wifi Đã Lưu Trên Window 10, Cách Xem Pass Wifi Đã Lưu Trong Máy, Xem Pass Wifi, Password Wifi, Hack Wifi, Lấy Pass Wifi

sau đó nhập vào đoạn lệnh như sau:
netsh wlan show profile name="NETWORK" key=clear

Lưu ý chỗ name="NETWORK" là tên của Wifi mà bạn cần xem Password. Ví dụ: tên Wifi là "Xitrum" thì đoạn lệnh sẽ như sau.
netsh wlan show profile name="Xitrum" key=clear

Rồi nhập đoạn lệnh này vào "Window PowerShell" như hình dưới rồi nhấn Enter như hình dưới nhé.

Cách Xem Lại Mật Khẩu Wifi Đã Lưu Trên Window 10, Cách Xem Pass Wifi Đã Lưu Trong Máy, Xem Pass Wifi, Password Wifi, Hack Wifi, Lấy Pass Wifi

Tiếp theo hãy kéo xuống và tìm dòng "Key Content" là Password của Wifi như hình dưới nha.

Cách Xem Lại Mật Khẩu Wifi Đã Lưu Trên Window 10, Cách Xem Pass Wifi Đã Lưu Trong Máy, Xem Pass Wifi, Password Wifi, Hack Wifi, Lấy Pass Wifi

Lời kết


Chúc các bạn thành công nhé, cách này dành cho những người dùng wifi tại nhà hoặc ở đâu đó mà quên Pass thì bật lên làm phát ra Pass ngay thôi !